Aktuálně vystavujeme:
"Do švestek... a byla velká válka" (výstava k 1.světové válce v regionu)
Kurzy a kroužky:
Jiná sdělení:
Výstava k 75.výročí školy na zámku se kvůli opatřením vlády (ad coronavirus) ODKLÁDÁ. Nový plánovaný termín je na začátku ledna 2021.

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Stálá expozice

Expozice muzea je velmi různorodá. Odpovídá tomu poměrně nedávné založení instituce, takže prozatím je sběr historických předmětů tzv."živelný" s cílem zachránit co největší množství historických předmětů z regionu. Posléze bude probíhat třídění a řazení do tématických sbírek.

Určitá a významná část expozice je věnována rytířskému rodu Mannerů, který vlastnil zámek v Bohdalicích a okolní panství. Sbírku tvoří zejména běžné užitkové předměty jako knihy, nádobí, poháry, razítka, také rodové fotografie, dokumenty, korespondence atd.

Poháry a razítka rodu Mannerů Ve spojitosti s rodem Mannerů na tuto sbírku navazuje další tématická sbírka týkající se doktora Tomáše E. Müllera, žijícího nelegitimního potomka bohdalické linie Mannerů. Tvoří ji osobní dokumenty, fotografie, známky a obálky z celého světa, prostě vše, co připomíná světoběžný život doktora Müllera, který dnes žije v Austrálii.

Užitná keramika z Lysovic Další tématická část expozice je věnována lidové kultuře regionu, označovaného za okraj národopisné oblasti Haná. Předměty tvořící sbírku připomínají každodenní život na vesnici od konce 18.století až snad po dnešek, neboť mnohé předměty byly užívány takřka dodnes. Jsou to zejména četná míchadla na trnky, zemědělské nástroje, truhla (na šaty), ošatky, užitná keramika, troky, valcha, vlňáky, vyšívané utěrky, kroj atd. Okrajově se tématicky věnujeme i německému jazykovému ostrůvku.

Německý ženský kroj z Lysovic Část expozice je věnována významných válečným událostem v regionu z roku 1805. Tehdy na zámku v Bohdalicích přespal ruský car Alexander I. a v bytě správce císař František II.

Má zde i své místo zmínka o slavných rodácích a osobnostech regionu, kam bezesporu patří Msgr. Antonín Stříž, kanovník vyšehradský, nebo také vlastenecký kněz F.X. Škorpík atd. atd.

V blízké budoucnosti se připravuje tzv. sklepní expozice, která bude zejména věnována lidové kultuře regionu. Doufejme, že se nám to podaří do listopadu tohoto roku. V daleké budoucnosti připravujeme opravu střechy a v ní půdní expozici, kam se umístí veškeré sbírky i s interaktivní dílnou.