Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Carské slavnosti 2015

Fotoreportáž 2015 - Carské slavnosti, aneb 210. let od pobytu cara a císaře v Bohdalicích

Letošní Carské slavnosti byly uskutečněny opět ve "velkém", tak jako každé dva roky. A navíc i v duchu pěkného výročí, vztahujícího se k historické události nadnárodního významu. Jak jinak by se mělo hovořit o souvislostech s nedalekou bitvou u Slavkova, bitvou "Tří císařů", před kterou dva významní "císařové" krátce pobyli i v Bohdalicích a tak z naší obce učinili do budoucna místo hodné zapamatování….

Akce započala již v páteční předvečer, kdy se jednak začalo budovat dobové vojenské ležení v zámeckém parku, ale také jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Návštěvníky zlákala nejen novější podoba hasičky s výstavou, ale také zabíjačkové pochoutky a příjemné posezení s hudbou.

V sobotu ráno na nás po ranním oparu vykouklo sluníčko. Celý areál kolem hasičky, zámku a parku byl nádherně okrášlen pestrobarevným listím. S pomocí sluníčka slavnosti získaly kouzelné odstíny a veškeré celodenní snažení pořadatelů bylo podpořeno i rozmarnou podzimní přírodou.

Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015

Sobotní program by nabitý a každý si v něm mohl najít, co srdce ráčilo. Již dopoledne byla rytířská pohádka pro nejmenší. Následoval hlavní bod programu, slavnostní příjezd evropských mocnářů. První přijel rakouský císař František I. a za ním panovník největší říše na světě car Alexander I.. K poctě ruského cara vystoupil národopisný soubor Sudarušky a zazpíval převážně ukrajinské písně v ukrajinských národních krojích. V programu pokračovala umělecká skupina Poustevník, která předvedla představení SNY. Opadané nazlátlé listí naší stařičké lípy vytvořilo velkolepé pozadí pro celou historicko-taneční hru.

Poté nadešla další významná část programu a to odhalení pamětní desky, věnované památce pobytu rakouského císaře Františka I. Odhalení desky se chopil pan starosta Vlastimil Rožnovský. Historický výklad události podala Dagmar Martinková. Vše se konalo za přítomnosti obou panovníků a také představitele Regionální rozvojové agentury Jihomoravského kraje pana Libora Opluštila, který je mimo jiné spolutvůrcem projektu Morava napoleonská (www.moravanapoleonska.cz - součástí projektu jsou i Bohdalice jako jedno z nezajímavějších míst historických událostí i díky Carským slavnostem. Na těchto stránkách najdete i dokument pojednávající o Bohdalicích a okolí). Celý program svojí účastí také poctili představitelé konzulátu Ruské federace v Brně, atašé paní Karin Sultanova a pan Arťom Indyčenko. A dokonce letošní ročník slavností navštívila početná skupina ruských turistů, na kterých, jak se svěřili, akce zanechala hluboký dojem.

Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015

Po odhalení pamětní desky se diváci přesunuli do zámeckého parku, kde se odehrála bojová ukázka představující napadení vojenského ležení a bojovou připravenost spojeneckého vojska. Nechyběla ani ukázka lékařské vyspělosti dané doby i s veškerými pokroky chirurgického umění. Přehlídka dobového spodního prádla, konající se v aule zámku byla od počátku doslova "narvaná". Zde bylo v komentované přehlídce představeno několik historických dobových šatů a spodního prádla nejen na modelkách ze Spolku elegantních dam, ale svoje vnady se nebály předvést ani místní ženy. Přehlídka měla obrovský úspěch, zejména u vojenské části diváků, kteří se neostýchali vzdát hold ženské kráse. Po přehlídce pokračovalo druhé vystoupení souboru Sudarušky, avšak již s menší účastí obecenstva.

Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015

V muzejním sklepě, bývalém skladu CO, který byl rekonstruován na muzejní expozici, se konal košt vína. Koštování "mladých i starých" vín v malebném sklepě doprovázela cimbálovka Cembaho z lidové školy umění v Bučovicích. Po skončení koštu (který takřka nebylo možné ukončit, dokud nekápla poslední slza vína) se následně rozběhla zábava v hasičské zbrojnici, taktéž s hudebním doprovodem, tentokrát Vracovjáků. Nová podlaha tak prošla zkouškou. Bylo zjištěno, že stejně dobře bude sloužit jak k tancování, tak k parkování hasičského auta.

V průběhu celého dne se mohly děti svézt na koních, výtvarně tvořit v muzejní dílně. Bylo otevřeno místní regionální muzeum. V hasičské zbrojnici bylo možné shlédnout výstavu fotografií "Kulturní dění v Bohdalicích" a ve škole výstavu k 70. výročí školy na zámku.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a podíleli se na uskutečnění této nádherné historické rekonstrukce událostí z roku 1805. Několikaměsíční příprava Carských slavností se určitě vyplatila. Můžeme být tak na to patřičně pyšní. Jistě se celá akce zapíše do historie nejen obce, ale i regionu a kraje!

Alexander I. roku 2015 a Alexander I. roku 1805. Zdá se, že vůbec nezestárl ...

Carské slavnosti 2015 Carské slavnosti 2015

Tuto akci finančně podpořili: Jihomoravský kraj, Muzeum T.E.Müllera, Obec Bohdalice-Pavlovice, p. Tomáš Vajčner, p. Luboš Kaňa, firma ZEMO Bohaté Málkovice, firma Respono, firma Kámen plus, p. Jiří Tylšar a další drobní sponzoři. Děkujeme!

Hlavní organizátorka akce Dagmar Martinková