Aktuálně vystavujeme:
"Do švestek... a byla velká válka" (výstava k 1.světové válce v regionu)
Kurzy a kroužky:
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 25.11.2022 od 14 do 18 hodin.
Jiná sdělení:
Výstava k 75.výročí školy na zámku se kvůli opatřením vlády (ad coronavirus) ODKLÁDÁ. Nový plánovaný termín je na začátku ledna 2021.

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Kolem "Langových" strojíren do Manerova

Na konci Bohdalic (na Vyškov) stojí podnik Strojírny Bohdalice, který má poměrně dlouholetou historii. Někdy kolem roku 1907 se rozhodl řemeslník Karel Lang založit vlastní závod. Do této doby pracoval jako klempíř pro práce na střechách, zejména kostelů všude kde bylo zapotřebí. A protože se oženil a založil rodinu, zřejmě zatoužil založit si vlastní podnik.

Postupně vybudoval podnik s několika desítkami zaměstnanců. Zaměřil se na výrobu mlékárenských strojů. Proto založil vlastní mlékárnu, aby si prakticky prozkoušel její chod. Posléze celou mlékárnu prodal i se stroji. Dále se věnoval jen výrobě mlékárenských strojů a jejich vylepšování. Své stroje vystavoval na mezinárodních výstavách a získal tak několik ocenění. Zájem projevili i podnikatelé ze zahraničí.

Avšak po druhé světové válce byl jeho podnik státem zabaven a zestátněn. Ze strojíren byl vytvořen státní podnik vyrábějící zpracovatelské stroje pro drůbežářský průmysl. Nyní se závod zabývá výrobou zařízení pro potravinářský průmysl, solárních kolektorů aj.

Za Strojírnami se cesta obtáčí kolem podniku a doprava vede k polní cestě do Manerova. Projdeme kolem nově vystavěné kapličky, zasvěcené sv.Cyrilu a Metodějovi. Hned u kapličky roste majestátná lípa. Pod ní je umístěna lavička, která přímo vybízí k posezení. Tomuto místu lidé říkají "U lipky".

Barokní kaplička sv. Františka Pokračujeme dál do Manerova, na náves, kde je kaplička se zvonicí. Za ní, napůl v zemi, vyčnívá starý "smírčí kámen", přenesený odněkud z polí u Manerova. Byl na něm kdysi i nápis, bohužel dnes už nepřečteme nic, povětrnostní podmínky se na kameni podepsaly. Většinou je to však prosba o modlitbu za spásu toho, kdo sem kámen postavil.

Z návsi se vydáme ke krásnému zákoutí osady Manerov, k památné barokní kapličce sv. Františka. Je to nedlouho, co byla opravena. Hned před ní pramení studánka, ke které se váže pověst, že se zde občerstvili sv. Cyril a Metoděj, když tudy cestovali. Údajně má i moc uzdravovat.