Aktuálně vystavujeme:
"Do švestek... a byla velká válka" (výstava k 1.světové válce v regionu)
Kurzy a kroužky:
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 25.11.2022 od 14 do 18 hodin.
Jiná sdělení:
Výstava k 75.výročí školy na zámku se kvůli opatřením vlády (ad coronavirus) ODKLÁDÁ. Nový plánovaný termín je na začátku ledna 2021.

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Kostel v Bohdalicích a hrobka Mannerů

Když rytíř Raimund Manner koupil ves Bohdalice (1783), nebyl zde kostel žádný (možná snad zbytky starého dřevěného kostela. Sám byl pohřbený na starém hřbitově -dnešní farská- a po vystavění hrobky u nového kostela tam byly jeho ostatky dodatečně přeneseny). Pro stavbu kostela se rozhodl až jeho syn Jan (Johann) Manner. Základní kámen byl položen v roce 1807 a stavba byla dokončena roku 1814.

Starý kostel, údajně dřevěný, původně stával na Malé straně, někde poblíž dnešní staré fary. Kdy zanikl a jak, přesně nevíme.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven ve stylu klasicismu ještě s prvky pozdního baroka. Místo stavby kostela, jak se zjistilo později, nebylo vybráno šťastně. Přišlo se na to skoro o 150 let později, když se měl kostel vymalovat. Stará malba tehdy praskala, byla tmavá a plesnivěla. Při oškrabávání omítky klenby se odkryly široké praskliny a místy i vypadávaly cihly. Odborníci konstatovali, že klenba je příliš těžká, podloží pod kostelem se pohybuje a bude nutno celý kostel zpevnit, jinak hrozilo jeho sesutí. Podařilo se získat odborníka, Dr. Josefa Wünsche, který měl navrhnout metodu, jak zamezit nejhoršímu. Jeho vědomosti byly dalekosáhlé. Za pomoci moderních metod vypracoval dokumentaci na stažení celého kostela pomocí ocelových strun. Celá oprava trvala asi rok. V budoucnu své zkušenosti využil při stěhování poddolovaného gotického kostela v Mostě.

Uvnitř kostela, nalevo od oltáře, je oratoř zakladatelského rodu Mannerů. Oratoř byla soukromým místem modliteb členů rodu. Na ní je umístěn znak rodu Mannerů.

V kostele je několik obrazů od vlasteneckého malíře Josefa Hellicha. Obrazy byly pořízeny po polovině 19.století na přání vlastence rytíře Michaela Mannera a jeho manželky Terezie, rozené hraběnky Blankenstein.

V kostelní věži jsou umístěny hodiny a čtyři zvony. První zvon je zasvěcený Panně Marii. Pochází z roku 1687 a umístěn byl pravděpodobně ještě ve starém kostele. Ostatní jsou poměrně nové. Jelikož v době druhé světové války byly zabaveny a roztaveny, byly pořízeny nové v roce 1970. Jsou zasvěceny významným osobnostem našich dějiny - sv. Cyrilu a Metodějovi a sv. Václavovi. Později byl ještě pořízen čtvrtý zvon, zasvěcený svatému Josefovi.

Hrobka za Mannerů, asi 30.léta 20.století. Při stavbě kostela byla pod kněžištěm vybudována rodová hrobka zakladatelů kostela - Mannerů. Postupně sem byly uloženy ostatky několika generací rodu Mannerů. Jako poslední zde byla pohřbena v roce 1946 Viktorie Mannerová, rozená baronka Bronn. Na zadní zdi kostela jsou umístěny dvě náhrobní desky se jmény pohřbených členů rodu.

Když vejdeme na hřbitov hlavní bránou, kterou zdobí znaky obcí patřící do farnosti, uvidíme napravo, u zdi kostela, náhrobní kámen z 16. století. Patří Protivcovi z Pavlovic, členu starého rodu Zástřizlů, kterému patřili Pavlovice a Bohdalice.