Aktuálně vystavujeme:
"Do švestek... a byla velká válka" (výstava k 1.světové válce v regionu)
Kurzy a kroužky:
Jiná sdělení:
Výstava k 75.výročí školy na zámku se kvůli opatřením vlády (ad coronavirus) ODKLÁDÁ. Nový plánovaný termín je na začátku ledna 2021.

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Úvod

Připravujeme dvě výstavy, jednu stálou: "ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA", pro kterou sbíráme všechny předměty spojené se školou a s vybavením školní třídy do roku 2000. Máme zájem o školní lavice a židličky, obrazy prezidentů, mapy, nástěnné naučné tabule, vycpaná zvířata, pouzdra, učebnice apod.

Druhá výstava bude putovní: "CESTOU 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU". Zde hledáme fotografie, dokumenty a další životopisné údaje o válečných veteránech z okresu, kteří působili v 1. čsl. armádním sboru, kde patřili také volyňští Češi. Tato výstava bude putovat zejména po školách, muzeích a knihovnách po celé ČR. Na výstavě spolupracujeme s Vojenským historickým ústavem v Praze a se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel.

Základní informace o muzeu

Budova muzea před více jak sto lety (asi rok 1904) Naše muzeum píše svoji historii velmi krátce. Oficiálně bylo otevřeno 21.listopadu 2010, avšak tomuto historickému počinu předcházely dlouhodobé přípravy. Jsme neziskovou organizací, která je založena na základě dobrovolnosti. To v praxi znamená, že nejen sbírkotvorná činnost, ale i veškeré další práce kolem muzea jsou na bázi dobrovolnosti.

Expozice muzea je postupně vytvářena z předmětů historické povahy, které darovali obyvatelé regionu, nebo bývalí rodáci. Také pochází od dárců, kteří mají úzký vztah k historii regionu.

Muzeum však není jen pasivně vystavující institucí, má za cíl interaktivně předávat historii dál, třeba i zábavným nebo jiným neobvyklým způsobem. Za tímto účelem budujeme svoji muzejní dílnu, která má za úkol vytvářet zázemí pro výtvarné, keramické, nebo další rukodělné kurzy.