Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Historie muzea

Základní informace o muzeu

Budova muzea před více jak sto lety (asi rok 1904) Naše muzeum píše svoji historii velmi krátce. Oficiálně bylo otevřeno 21.listopadu 2010, avšak tomuto historickému počinu předcházely dlouhodobé přípravy. Jsme neziskovou organizací, která je založena na základě dobrovolnosti. To v praxi znamená, že nejen sbírkotvorná činnost, ale i veškeré další práce kolem muzea jsou na bázi dobrovolnosti.

Expozice muzea je postupně vytvářena z předmětů historické povahy, které darovali obyvatelé regionu, nebo bývalí rodáci. Také pochází od dárců, kteří mají úzký vztah k historii regionu.

Muzeum však není jen pasivně vystavující institucí, má za cíl interaktivně předávat historii dál, třeba i zábavným nebo jiným neobvyklým způsobem. Za tímto účelem budujeme svoji muzejní dílnu, která má za úkol vytvářet zázemí pro výtvarné, keramické, nebo další rukodělné kurzy.